De regenboog (Parasha Noach)

Deze week is de parasha (wat in sjoel-synagoge wordt gelezen) Noach.

Nadat Noach door Hashem gered is, geeft Hashem Noach de regenboog als teken dat Hij de wereld niet meer zal vernietigen met water.

Als kind vond ik de regenboog altijd prachtig. Mijn kinderen hebben op school geleerd, dat de regenboog betekent, dat Hashem boos op ons is en ons waarschuwt om ons beter te gaan gedragen. Omdat het eigenlijk een ‘slecht teken’ is, mag je het niemand laten zien.

Wel zeggen we een bracha (zegening) over de regenboog. Daar wordt het woord straf helemaal niet in genoemd. Deze manier van kijken, was ik nooit blij mee.

Gister aan tafel kwam de regenboog ter sprake. We kwamen niet echt tot een mooie verklaring. Gisteravond hoorde ik de verklaring waar ik zo blij mee ben, dat ik het iedereen wil vertellen!

De Tora kan op heel veel manieren uitgelegd worden. Hier gebruik ik een verklaring van chassidoet, de leer van het chassidisme.

Hashem heeft de wereld geschapen met 10 sefiroth – sferen. De eerste 3 zijn verstandseigenschappen. Daarna volgen 6 gevoelseigenschappen en Malchoet, leiderschap. Deze laatste 7 sefiroth hebben allemaal een kleur.

Deze 7 kleuren komen overeen met de regenboog. Wij bestaan uit een lichaam en een ziel. Als Hashem ons de regenboog laat zien, zegt Hij eigenlijk: Ik herinner je eraan, dat je zulke mooie kleuren in je hebt. Ga terug naar het mooie in je. Laat je niet afleiden door het slechte in de wereld.

Deze manier van naar de regenboog kijken vind ik liefdevol. Dit is juist een hele liefdevolle manier van naar het leven kijken. Ik denk ook, dat veel mensen op zoek zijn, naar een liefdevollere manier, om naar het leven te kijken.

Ik hoor veel om me heen: het lukt me niet meer verder te gaan zoals ik deed vóór corona. De vraag is: Wíllen we wel terug naar het haastige en oppervlakkige leven? Of willen we meer inhoud en Liefde (van Hashem) ervaren?

Als deze verandering waar we al jaren mee bezig waren, nu sneller gaat door corona, kunnen we glimlachen als we de regenboog zien.