Emoena – Geloof

Emoena

 

Het woord geloof in het Nederlands, betekent bij welke geloofsovertuiging hoor jij.

In mijn geval heb ik het Joodse geloof.

Het woord geloof is ook het zelfstandige naamwoord van het werkwoord geloven.

Dat wordt vertaald in het Hebreeuws met Emoena.

Vaak wekt een woord associaties bij ons op.

Bij het woord geloof kan dat bij veel mensen alle kanten op gaan.

Daarom kies ik er voor het woord Emoena te gebruiken.

In deze blog ga ik dieper op dat woord in.

In onze moderne tijd, zijn we gewend heel veel zelf te kunnen regelen.

Doordat veel dingen automatisch gaan en we veel techniek hebben, zijn we veel snelheid in ons leven gewend.

Van veel van deze technieken, zijn we ons helemaal niet meer bewust dat ze bijzonder zijn.

Beperking in plaats en tijd zijn de laatste jaren veel minder geworden.

Nu in corona tijd is dat gedeeltelijk terug gedraaid. Bijvoorbeeld, we vliegen niet zo vaak als daarvoor.

Toch is in gedachte en per telefoon, een deel van de wereld veel bereikbaarder dan honderd jaar geleden.

Door deze technieken, lijkt het dat wij sommige dingen, net zo goed kunnen als Hashem (G’D).

Emoena leert ons een bepaalde bescheidenheid, ook al lijken we veel te kunnen, in werkelijkheid trekt Hashem aan alle touwtjes in deze wereld.

Dat betekent niet dat wij niet kunnen kiezen. Kiezen voor Emoena, is in deze tijd makkelijker en moeilijker geworden.

Het is moeilijker zoals ik net beschreef, omdat we door de technologie veel zelf lijken te kunnen.

Het is makkelijker, omdat als we met Emoena naar de wereld kijken, de wereld steeds ‘doorzichtiger’ wordt. Daarmee bedoel ik dit: steeds meer mensen zoeken naar diepgang.

Emoena is een manier om dat te vinden. Hoe meer mensen iets doen, hoe makkelijker bereikbaar het wordt. Deze blog is daar een voorbeeld van.

Hashem heeft zich in of achter de natuur verborgen.

Als je naar de natuur kijkt en Hashem ziet als de Schepper en de Leider van de natuur, is Hij voor jou zichtbaar in de natuur.

Zo kan je Hashem op steeds meer vlakken van je leven toelaten.

Hoe meer je je bewust bent dat Hashem de hele wereld leidt, hoe rustiger het je maakt.

In het Jodendom bestaat een idee: alles wat in de materiële wereld is, is in het spirituele leven ook zo. In dit geval, als we sterkere spieren willen, moeten we ze oefenen.

Emoena is ook een soort spier. In het Hebreeuws betekent het ook oefenen. Hoe meer we oefenen met Emoena, hoe sterker het wordt.