Geven en ontvangen

Geven en ontvangen

 

Een terugblik op Poeriem

 

In het Enneagram leren we, dat geven voor type 2 heel vanzelfsprekend is.

Een persoon met een groot deel type 2 kan ontvangen moeilijk vinden.

Het is zeker te leren.

In kabbala, Joodse mystiek, wordt geven en ontvangen uitgelegd.

De gever – mashpia, de ontvanger – mekabel.

Hier wat voorbeelden over de wisselwerking:

Een voorbeeld dat vaak gegeven wordt is: leraar – leerling.

Ouders en kinderen ook. een ouder is de gever, het (kleine) kind de ontvanger.

Een schattig kind stimuleert de ouder om méér te geven.

Een leraar vindt het fijn om kennis over te dragen aan de leerling.

Hoe actiever de leerling meedoet met de les, hoe leuker het voor de leraar is om de les te geven. Nu met de Zoomlessen, kiezen deelnemers er vaak voor om hun scherm uit te doen.

Als de leraar de leerlingen kan zien, is het makkelijker les geven.

Er is een wisselwerking tussen leraar en leerling.

Als je een cadeau koopt en dat met liefde uitzoekt, kan je niet wachten om het te geven.

Voor wie is het dan leuker, voor de gever of voor de ontvanger?

Deze wisselwerking is er ook tussen ons en Hashem.

Hashem heeft de wereld geschapen, zodat mensen van de wereld voor Hem een woning zouden maken. Daar gaan de parshijot van deze weken ook over.

We lezen in de Tora over hoe de Joden in de woestijn een woning voor Hashem maakten.

Daarna was de Tempel in Jeroeshalajm.

Nu woont Hashem bij alle mensen die Hem toelaten in hun huis. Als mensen mitswot doen,

‘voelt Hashem zich thuis’.

We kunnen Hashem toelaten in ons hart en daar voor Hem ‘plaats maken’.

Op allerlei niveaus zien we het principe van geven en ontvangen in ons leven.

Deze Poeriem viel me op, hoe bijzonder de mitsva van Mishloch Manot is.

Het geven van eten aan elkaar.

Van geven kunnen we blij worden.

Van ontvangen kan je ook blij worden. Er kwamen zulke lieve dingen naar ons toe.

Dat gaf me een heel warm gevoel.

Fijn om elkaar zo blij te maken.

Laten we dat warme gevoel meenemen.

Nu op naar Pesach.

Het huis schoonmaken, op zo een manier, dat we er allemaal ‘beter’ van worden.

De mitswot zijn er zodat we simche, vreugde, krijgen.

Ik verheug me alvast op mijn schone keuken.