Elloel 2

Vaak wordt de afkorting van de letters van de maand elloel gebruikt om uit te leggen waar de maand voor staat.

Anie ledodie wedodie lie. Ik ben voor mijn geliefde en mijn geliefde is voor mij. In Sjier Hsjieriem, het Hooglied wordt deze zin gebruikt om de relatie van Hashem met het Joodse volk te beschrijven. Hashem heeft de wereld geschapen met veel bloemen en planten en 2 mensen. Adam en Chava, Eva zijn een voorbeeld voor ons. Het is niet altijd duidelijk welk voorbeeld we van hun kunnen leren. Het idee, dat Hashem wil dat wij, als mensen Zijn partners zijn, vind ik wel duidelijk. Kinderen krijgen en voor de wereld zorgen heeft Hij aan ons over gelaten. Alles komt van Hashem, aan ons, om de goede keuzes te maken. Steeds hebben we keuzes: * zijn we bang of hebben we vertrouwen. *Zijn we teleurgestel of blij.*Beoordelen we mensen of laten we ze vrij. enz.

Het begint bij Anie, ik, welke ik bedoelenwe dan? De ik die de keuzes maakt vanuit de ziel. Die begrijpt, dat het echte leven een leven met Hashem, Emoena is. Emoena komt van het woord “oefenen” . In deze maand worden we eraan herinnerd, dat het echte leven met Hashem is. Niet met de sleur van iedere dag maar, zoals we kiezen als we bewuste vragen gaan stellen. Zoals Hashem aan Adam vroeg in het Paradijs: ajeka? Waar ben je, waar sta je nu in je leven? Hoe ga je van hieruit verder. Natuurlijk weet Hashem wel waar ik sta, Hij wil, dat ik het ook weet. Nog meer, dat mijn ik van de ziel, mee mag doen in mij leven. In de loop van ons leven hebben we ballast meegenomen. Dat kan ballast zijn, die pijn doet. Dat zijn de stukken van de stenen tafelen die we met ons mee nemen. Door ons bewust te worden, dat Hashem ons die gegeven heeft om er uiteindelijk afscheid van te kunnen nemen, dan hoeven we die niet als een steen aan ons been te blijven meeslepen. De zin uit Sjier Hasjieriem, het Hooglied, laat ons zien, dat als wij ons van onze “goede” kant laten zien, Hashem met ons meedoet. Hoe heerlijk is het om fris het nieuwe jaar in te kunnen gaan? Heb je daar nog hulp bij nodig? Op mijn website kan je onderaan een vrijblijvende (telefonische) afspraak maken. Met zo een rijke overlevering, zoals het jodendom ons mee geeft, is er altijd wel inspieratie te vinden, die bij je past. Een mooi voorproefje van het nieuwe jaar.