EnneagramLAB inleiding

Onze oudste zoon is in 1980 geboren. Ik kan me niet voorstellen, dat ik toen geen enkel boek over opvoeding in huis had. Er waren toen geen moderne Joodse boeken over opvoeding. Pas in 1983 vertelde iemand uit Jeroeshalaim me over een geweldig boek dat ik moest lezen en Shimon, mijn man ook. Dat was het begin van mijn bibliotheek van zelf-hulp-boeken.

Al gauw vertelde mijn vriendin Chana uit Jeroeshalaim me over een bijzondere psychologe die naar Jeroeshalaim was verhuisd. Dat was Miriam Adahan, zo heb ik kennis met haar gemaakt. Toen Miriam in 1994 drie dagen naar Antwerpen kwam, ben ik naar haar seminar gegaan. Wat was dat leuk. Daar heb ik kennis gemaakt met het Enneagram. Het boeide me meteen. Vanaf dat moment heb ik het nooit meer losgelaten.

Al vrij snel ben ik er les in gaan geven. Omdat het nieuw was durfde ik het eigenlijk niet. Ik ben een cursus gaan doen over opvoeding, die ben ik gaan doceren. Die vonden ik en de deelnemers “saai”. Tijdens de cursus zei ik, ik heb iets veel leukers, vanaf toen gaf ik les in het Enneagram. Het heeft veel mensen geholpen in opvoedingssituaties, het persoonlijke en zakelijke leven. Een deel van de les was delen van de nieuwe inzichten, daar werd ik altijd blij van. Op veel plaatsen in binnen en buitenland heb ik cursussen over het Enneagram gegeven.

Op FB heb ik een pagina EnneagramLAB, voor Liefde Acceptatie en Begrip.

Nu is het tijd om de media voor iets nieuws te gebruiken en ben ik bezig een online cursus te schrijven EnneagramLAB. Hoe het er uit gaat zien, weet ik nog niet. Het is een leuk proces. Alle NEGEN types komen aan bod. Het gaat inzicht geven in je eigen type en de mensen om je heen.

Het boek van Miriam Adahan Awareness is in het Ivrith en Engels geschreven en bij Feldheim uitgegeven. Als je er nog nooit van hebt gehoord is het een stevig studie boek. Na uitleg leest het als een roman. Waar staat de naam Enneagram voor? Het is een cirkel met negen nummers erop. De nummers worden op een bepaalde manier door lijnen verbonden. Ieder nummer is een karakter type, dat in het boek en de online cursus wordt uitgelegd. Omdat we ons niet altijd het zelfde voelen is ieder type op drie manieren uitgelegd. Onze optimale manier om onszelf te zijn: Hoog niveau.

Onze dagelijkse manier van zijn: (kan Hoog niveau zijn, is meestal) Middelmatig niveau.

De derde mogelijkheid, niet goed functionerend is: Laag niveau.

Het Enneagram kan helpen veel inzichten in jezelf en anderen te krijgen. Ik ga hier zeker nog meer over schrijven.